0800 124 944 info@lindab.sk
logo

Aktuality

SÚŤAŽ Strecha roka 2016

2. Máj 2016

Víkednový pobyt v Londýne pre 2 osoby! - to je hlavná výhra v našej súťaži Strecha roka. Pošlite fotku, ktorá zachytáva hotovú stavbu so strešným systémom Lindab a ste v hre o prvú cenu. Viac info o súťaži a podmeinkach nájdete TU.

1/3 strešnej krytiny ZADARMO

2. Máj 2016

Akcia 1/3 strešnej krytiny ZADARMO patrí medzi Vaše obľúbené, preto ostáva aj naďalej v platnosti. Podmienkou získania zľavy 33% (1/3 zadarmo) je odber príslušenstva a odkvapového systému. Viac info o akcii a pdmienky nájdete TU.

Overte si stav vašich bodov

Prihláste sa na tejto webovej stránke
a body sledujte online e-mailom na info@vernostsaoplati.sk,
SMS na telefónnom císle 0918 482 050
v tvare body_číslo karty_priezvisko alebo
telefonicky počas pracovných dní
v čase od 7:00 do 15:30 na telefónnom
čísle 0918 482 050.

Ako sa zaregistrovať?

Pre získanie karty je potrebné riadne vyplniť prihlášku, ktorá je voľne dostupná u obchodných partnerov spoločnosti Lindab a.s. alebo na internetovej stránke www.vernostsaoplati.sk a následne ju doručiť:

1. na adresu spoločnosti Lindab a.s. Jamník 278, 053 22
2. vyplniť a odoslať on-line na www.vernostsaoplati.sk
3. faxom na číslo 053 / 4492 494
 

Po zaregistrovaní Vám bude zaslaná vernostná karta Lindab s časovo neobmedzenou platnosťou a s Vašim osobným číslom, s ktorou môžete okamžite začať zbierať body na zákaznícke konto.

 
Tí zaregistrovaní, ktorí uviedli správnu e-mailovú adresu, budú o registrácii informovaní e-mailom. Všetci registrovaní sa môžu informovať o tom, či registrácia prebehla úspešne, priamo na telefonnom čísle 0918 482 050 alebo na info@vernostsaoplati.sk. Tí zaregistrovaní, ktorí ani do jedného mesiaca odo dňa odoslania registrácie neobdržali Lindab kartu, sú vo vlastnom záujme povinní kontaktovať spoločnosť Lindab a.s. za účelom odstránenia prípadných nedostatkov v registrácii alebo iných prekážok brániacich v registrácii.
Spoločnosť Lindab a.s. je oprávnená vylúčiť člena z Programu, čím sa stane Lindab karta neplatnou, ak:

a) člen zneužil mechanizmus a výhody Programu
c) člen sa dopustil konania v rozpore so zákonom alebo dobrými mravmi, v dôsledku ktorého spoločnosť Lindab utrpela škodu alebo inú ujmu
d) člen nerealizoval žiadnu operáciu s Lindab kartou po dobu dlhšiu ako 1 rok (pripísanie a odpísanie Lindab  bodov)
 
V týchto prípadoch zaniká členstvo dňom rozhodnutia spoločnosti Lindab a.s. o vylúčení.